Stenose

Een stenose is de medische term voor vernauwing. Een stenose kan duiden op zeer verschillende aandoeningen zoals bij een wervelkanaalstenose. Veel van onze klanten hebben hier last van en wij dus ervaring. Dit is een aandoening waarbij het wervelkanaal vernauwd is waardoor het ruggenmerg en zenuwen in verdrukking komen. Een wervelkanaalstenose is doorgaans het gevolg van veroudering, maar ook een osteoporose, rughernia of een tumor kan eraan ten grondslag liggen.

Onze benaderingswijze:
Bij vernauwingen is het van balang dat u zo weinig mogelijk druk gaat ondervinden tijdens het slapen. We meten u digitaal op en zullen pas dan het matras voor u samenstellen. Meestal is een wat zachtere toplaag erg belangrijk. Tevens kunnen we het interieur van het matras zo samenstellen dat er op dat moment een ergonomisch correcte lighouding ontstaat. Bij onze klanten hebben we de slaapproblemen kunnen reduceren omdat we uitgaan van de persoon en niet van een standaard matras. De eventuele aanpassingen die volgen sluiten vaak goed aan bij de wensen van de klant omdat hij of zij tijdens het intake gesprek vaak niet kan aangeven wat nu de juiste hardheid moet worden. Wij staan voor u klaar als u ons nodig heeft en binnen de maand werken we samen naar een uitstekend resultaat. Namelijk het zo veel mogelijk uitsluiten van de pijn tijdens uw rust periode.

 


CustoMatraz is een slaapspecialist en pretendeert niet gekwalificeerd te zijn om u medische adviezen te geven. De medische informatie die wij met u delen komt voort uit ervaringen uit het verleden en de overleggen die wij voeren met medisch specialisten. Dit artikel is daarom alleen informatief. Raadpleeg altijd uw eerst arts wanneer u pijnklachten heeft.