Myalgie

Is vaak een lage rugpijn die vanuit de spieren wordt gegenereerd. Dit is zelden een op zichzelf staande diagnose, maar wel een begeleidend verschijnsel bij de andere aandoeningen.

Onze benaderingswijze:
Vergt geen specifieke maatregelen betreffende uw matras en bodem keuze. Vaak is bij onze klanten een blokkering de reden om over te gaan tot de aanschaf van een individueel slaapsysteem.


CustoMatraz is een slaapspecialist en pretendeert niet gekwalificeerd te zijn om u medische adviezen te geven. De medische informatie die wij met u delen komt voort uit ervaringen uit het verleden en de overleggen die wij voeren met medisch specialisten. Dit artikel is daarom alleen informatief. Raadpleeg altijd uw eerst arts wanneer u pijnklachten heeft.