doorligwonden-decubites-matras

Doorligwonden (decubitus)

Decubitus, doorliggen of bedzeer is het ontstaan van wonden ten gevolge van druk- of schuifkrachten op het weefsel, en daardoor verminderde doorbloeding van het weefsel van het lichaam. Een aantal factoren die bijdragen aan het ontstaan van decubitus zijn de duur van de druk op het weefsel, de kracht van de druk- of schuifkrachten, voedingstoestand, mate van bewustzijn, mobiliteit, doorbloeding, het gewicht van de bedlegere, weefseltolerantie en medicijngebruik. Er zijn verschillende plaatsen op het lichaam die extra gevoelig zijn voor decubitus.

Onze benaderingswijze:
Door het opdoen van veel ervaring in de praktijk betreffende doorligwonden hebben we onze klanten optimaal kunnen helpen betreffende het voorkomen, verminderen of genezen van decubitis wonden. Bij onze klanten zijn het met name plaatsen waar het botweefsel dichter aan de oppervlakte ligt (stuit, hielen, ellebogen, schouderbladen) of plaatsen waar iets druk uitoefent op het lichaam. Met het CustoMatraz proberen wij deze drukpunten zo goed als het kan uit te sluiten. Door uw lichaam persoonlijk op te meten zullen we een matras kunnen samenstellen wat perfect aansluit op wensen en behoeften zonder dat u uw mobiliteit op zult moeten offeren. Dit individueel matras ventileert bovendien optimaal en u zult geen problemen meer hebben betreffende uw warmte afvoer.

 

Wanneer een patiënt in een ziekenhuis decubitus krijgt, dan wordt de totale verpleegtijd verlengd. Omdat patiënten met decubitus relatief veel zorg nodig hebben is dit ongunstig voor het ziekenhuis omdat er dan minder zorg beschikbaar is voor meer zorgbehoevende patiënten. Het zou gunstig zijn voor patiënten wanneer ziekenhuizen en verpleegtehuizen beloond worden op het ontbreken van decubitus; ervaring leert dat wanneer voldoende hulpmiddelen en aandacht aanwezig is, decubitus in belangrijke mate voorkomen kan worden. Het CustoMatraz kan hiervoor zorgen.

 

Wisselligging is het regelmatig (om de 2-4 uur) veranderen van de lichaamshouding van een ernstig zieke patiënt of iemand die geen druk kan voelen met als doel het voorkomen van decubitus (doorligwonden). Wisselligging kan door een patiënt zelfstandig worden toegepast, maar meestal is hierbij hulp nodig van derden (professionele hulpverlener, mantelzorger). Wisselligging is van oudsher de meest onbetwiste behandeling om (het erger worden van) decubitus te voorkomen. In gezondheidszorginstellingen wordt vaak met een wisselligginsschema gewerkt, waarbij de patiënt 2-4 uur, afhankelijk van de drukverlagende kwaliteit van het matras, op de rug, zij, rug, andere zij ligt. Afhankelijk van de toestand van de patiënt kan ook buikligging worden toegepast, maar dit is afhankelijk van ziekte-ernst en het bewustzijn van de patiënt. Onder omstandigheden met weinig toezicht is het aan te raden om buikligging uitsluitend toe te passen als de patiënt in staat is om zelfstandig terug te draaien.

 


CustoMatraz is een slaapspecialist en pretendeert niet gekwalificeerd te zijn om u medische adviezen te geven. De medische informatie die wij met u delen komt voort uit ervaringen uit het verleden en de overleggen die wij voeren met medisch specialisten. Dit artikel is daarom alleen informatief. Raadpleeg altijd uw eerst arts wanneer u pijnklachten heeft.