Traagschuimen worden verwerkt in hoofdkussens en matrassen. Vele grote merken in de
beddenbranche maken er gebruik van. Er is immers veel om te kiezen teneinde er een legio
aan schuimproducten zijn die deze schuimen vervaardigen. Traagschuim wordt een aantaal
zeldzame en zelfs heilzame eigenschappen toegedicht. Zo zou traagschuim extreem
drukverlagend zijn en wegens die reden veelvuldig toegepast in zorggerelateerde producten
voor het gebruik in ziekenhuizen en zorgtehuizen. Dat traagschuim drukverlagend zou zijn is
“wetenschappelijk” bewezen. Het lijkt ook logisch dat indien de schuim zich zachtjes en
volledig aanpast naar de contouren van het lichaam er meer schuimoppervlak is om de
totale massa van het lichaam te ondersteunen. Dit zou betekenen dat er daarmee een
drukverlaging wordt en is gerealiseerd over de totale massa. Metingen die ik in de laatste 12
jaar heb verricht ondersteunen deze casus en is dus correct.
Echter kleven er vier, zeer bezwaarlijke eigenschappen aan traagschuimen. Eigenschappen
die volledig uniek zijn voor traagschuimen en daardoor niet geschikt zijn voor het gebruik in
slaapgerelateerde producten zoals matrassen, toppers en hoofdkussens.
Ieder van ons zal beamen dat het gezond is om tijdens de nachtrust het slaapkamerraam
open te laten. Goede ventilatie in de slaapkamer bevorderd de nachtrust. Echter zijn
traagschuimen extreem temperatuursgevoelig. Een traagschuim zal vanzelf zacht worden
indien de temperatuur oploopt. Dit betekend dat de zwoele zomeravonden het product
zachter maken. Anderzijds zal een traagschuim harder worden indien de temperatuur daalt.
In de vrieskou zal een traagschuim echt aanvoelen als beton. Met andere woorden; er zal
nimmer sprake zijn van een constante gedurende het hele jaar en daardoor kan er derhalve
ook nooit sprake zijn van ergonomisch correcte lighoudingen teneinde het product
onderhavig is aan temperatuursschommelingen.
Ten tweede zijn traagschuimen drukverhogend, niet drukverlagend. Een traagschuim wordt
bij gebruik door een mens, door de natuurlijke warmte van het lichaam, zoals in punt 1 al
aangegeven, flexibeler naarmate de temperatuur wordt verhoogd. De menselijke huid heeft
gemiddeld een contactoppervlak temperatuur van 30 graden. De traagschuim zal daardoor
bij gebruik, hierop “reageren” en zachter worden op de punten waarop het in contact staat
met het lichaam. De traagschuim gaat zich dus plaatselijk, bij gebruik, tegen het
contactoppervlak van het lichaam, naar beneden bewegen. Traagschuim is immers een
schuim dus qua flexibiliteit is dit evident. Echter, traagschuim stopt niet met deze beweging,
net als andere schuimen een punt waarop de maximale flexibiliteit is bereikt. Dit is het punt
waarop de druk hoger wordt. Indien men een traagschuim meet, gedurende een minuut of
dertig is hier nog geen sprake van, maar een normale nachtrust duurt gewoonlijk tussen de 6
en 8 uur en dan meten we andere waarden. Onacceptabele waarden, zeker voor het gebruik
in een omgeving waar mensen zorg behoeven en de kans op doorligwonden (decubitus)
aanzienlijk is.

Ten derde is de structuur van traagschuimen minder optimaal voor ventilatie. Een
traagschuim kan veel moeilijker de warmte die een lichaam genereert kwijt aan de
buitenlucht. Veel personen ervaren traagschuimen, gedurende hun nachtrust, als erg warm.
Dit verstoord de nachtrust aanzienlijk en zal een dagelijks negatief effect hebben op diens
functioneren gedurende de dag.
Ten vierde zijn traagschuimen zoals het woord al zegt, traag. Een traagschuim komt traag
terug naar diens oorspronkelijke vorm. Indien men van ligpositie veranderd zal er daardoor
altijd een tijd lang minder ondersteuning zijn wat wederom niet bevorderlijk is voor diens
nachtrust. Tevens zal een persoon die minder mobiel is, lichamelijke klachten heeft en/of
simpelweg niet zo sterk meer is, grote moeite hebben om van ligpositie te veranderen. De
kuip die men in 1 ligpositie zelf heeft gecreëerd is aanzienlijk en draaien is daarom erg
moeilijk. Het gebruik van traagschuimen voor deze categorie mensen moet daarom niet
meer toegelaten worden. Indien een persoon niet meer kan bewegen in bed, en aan 1
positie vastzit zal voor het interne chemische fabriekje wat het lichaam is, grote gevolgen
kunnen hebben, denk ook bijvoorbeeld aan het ontstaan van een longontsteking doordat
men enkel op 1 zijde ligt. Gezonde mensen draaien van nature, gemiddeld 30 maal per
nachtrust. Dit is goed voor de doorbloeding, de spieren en je interne organen.
Ik ben mij terdege bewust dat ik met dit artikel tegen de schenen schop van een miljarden
industrie waarop grote merken zijn gebouwd. Echter is het noodzakelijk om mijn vindingen
bekend te maken teneinde wij allemaal gebaat zijn bij een gezondere samenleving. De
kosten die wij als samenleving jaarlijks hebben doordat mensen geen dagelijks gezonde
nachtrust ervaren, doorligwonden ontwikkelen en ziek worden door de toepassing van deze
producten is nog nooit gemeten. Waarom niet? De materialen zijn derhalve ten zwaarste af
te raden in het gebruik voor slaapgerelateerde producten zoals matrassen en kussens.

Joost Groenen (CustoMatraz)